Airbnb се насочва и към транспорта

Компанията иска да предложи пълен пакет от туристически услуги в платформата си

Airbnb се насочва и към транспорта

Снимка: Архив Ройтерс

Още по темата
Airbnb е в преговори за сайта за хотелски резервации Hotel Tonight
21.01.2019
Airbnb е излязла на печалба за втора поредна година
16.01.2019
Програмата
03.01.2019
Коментари