Новини за SOCAR
„Булгаргаз“ търси оферта за банкова гаранция за AGSC в размер на 109 млн. долара
06.03.2020
Трансадриатическият газопровод ще започне работа най-късно до края на 2020 г.
18.02.2020
SOCAR: България е най-привлекателният балкански пазар за нас
28.02.2019
SOCAR: Южният газов коридор може да пренася газ от Туркменистан и Казахстан
14.02.2019
Експерт: Няма връзка между глобата на ЕК и интереса на Азербайджан към хъб
03.01.2019
SOCAR започва проучване за участието си в газовия проект „Балкан“
02.01.2019
Азербайджанската Socar проявява интерес към газопреносната мрежа на България
15.01.2018
Socar и
18.07.2017
03.07.2017
Socar очаква 4 млрд. долара външно финансиране за TANAP
16.12.2016
Азиатската банка за развитие подкрепя реализацията на Южния газов коридор
08.12.2016
Разходите за добив на газ на Socar растат с 6,8% през 2015 г.
05.12.2016