Новини за увеличение на капитала
ВАС няма да разглежда жалбата срещу участието на ББР в ПИБ
14.09.2020
До дни стартира увеличението на капитала на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“
06.08.2020
ББР преодоля последното препятствие, за да влезе като акционер в ПИБ
28.07.2020
КЗК ще се произнесе за участието на ББР в увеличението на капитала на ПИБ
13.07.2020
Записани са малко над 39 млн. от новите акции на ПИБ
07.07.2020
Търговията с правата на ПИБ започва на 15 май
04.05.2020
ПИБ обяви увеличение на капитала при 8 лв. на акция
16.04.2020
Илия Лингорски: Портфейлната гаранция ще е във фокуса на мерките на ББР
19.03.2020
КФН отлага увеличението на капитала на ПИБ
20.02.2020
БФБ допусна до търговия емисията права на „Софарма имоти“ АДСИЦ
24.07.2019
„Софарма Трейдинг“ взе решение за увеличение на капитала с 1,37 млн. лв.
19.07.2019
„Софарма имоти“ взе решение за ново увеличение на капитала
10.06.2019
Еврохолд иска да увеличи капитала си с близо 80 млн. лв.
22.04.2019
19.03.2019
БФБ допусна до търговия акциите от увеличението на капитала на ЦКБ
19.03.2019
Увеличението на капитала на „Холдинг Варна“ е вписано в Търговския регистър
25.02.2019
Увеличението на капитала на „Лавена“ е вписано в Търговския регистър
05.02.2019
С 1,5 млн. лева ще се разшири залата за художествена гимнастика на НСЗ
27.12.2018
Стартира подписката за увеличението на капитала на
27.11.2018
БФБ допусна до търговия акциите от увеличението на капитала на ФНИБ АДСИЦ
16.11.2018
Увеличението на капитала на „Индустриален Капитал Холдинг“  е вписано в ТР
16.10.2018
11.10.2018
БФБ допусна до търговия последваща емисия на „Северкооп - Гъмза Холдинг
09.10.2018
КФН вписа увеличенията на капитала на
04.10.2018
Увеличението на капитала на „Софарма имоти“ е вписано в Търговския регистър
26.09.2018
Увеличението на капитала на
13.09.2018
Увеличението на капитала на „ЕМКА“ е вписано в Търговския регистър
11.09.2018
БФБ допусна до търговия акциите от увеличението на капитала на „М+С хидравлик“
10.09.2018
„Холдинг Варна“ увеличава капитала си
27.08.2018
„ЕМКА“ АД увеличи капитала си със 193,9 хил. лв.
23.08.2018