Новини за сезон на отчетите на БФБ
ИКХ отчита спад на консолидираната печалба за 2019 г. заради свити продажби
21.05.2020
Печалбата на Монбат за 2019 г. пада с над една четвърт до 6,981 млн. лева
18.05.2020
Печалбата на „Чайкафарма“ за 2019 г. се свива над 4 пъти
14.05.2020
Неохим отчита трикратен срив на печалбата за тримесечието на годишна база
12.05.2020
Монбат отлага представянето на финансовите резултати заради коронавируса
29.04.2020
Елхим Искра АД с 41% спад на продажбите през март
21.04.2020
Сирма с 46% спад на консолдираната печалба преди данъци
02.03.2020
БФБ отчита загуба от 844 хил. лв. за последното тримесечие на 2019 г.
29.01.2020
„Софарма“ АД с 21% ръст на печалбата до 33,5 млн. лв. за деветмесечието
05.11.2019
„Топливо“ АД увеличава загубата с 8% до 3,55 млн. лв.
31.10.2019
„Алкомет“ с 31% спад на печалбата за деветмесечието
30.10.2019
Консолидираната печалба на „БФБ“ с ръст от 26% до 2,4 млн. лв.
28.08.2019
Проходите от продажби на „Стара планина“ намаляват с 4,62% към края на юли
26.08.2019
Оборотът на БФБ през първото тримесечие се сви с над 44%
30.05.2019
Оборотът на БФБ се стопи с 22% през миналата година
25.04.2019
Загубата на „Алтерко“ се стопява с 20% през първото тримесечие до 89 хил. лв.
24.04.2019
ЕМКА запазва печалбата си непроменена през първото тримесечие
17.04.2019
01.08.2018
Елана Трейдинг: Слабото представяне на компаниите преобладава този отчетен сезон
07.06.2018
03.05.2018
02.05.2018
Засилващата се конкуренция препъна растежа на Алкомет
01.02.2018
Неохим изпраща слаба 2017 г.
30.01.2018
ПИБ с 5% спад на нетната печалба до 85 млн. лв. за 2017
29.01.2018
Основният бизнес на Еврохолд расте силно през първото полугодие
01.08.2017
След консолидацията печалбата на Стара планина холд нараства с 22% за година
27.02.2017