Новини за общо събрание
До края на март “Инвестбанк” конвертира 20 млн. евро подчинен срочен дълг в акции
29.01.2020
„Химимпорт“ предлага запазване на дивидентa от по 0,063 лв. на акция
19.07.2019
„Трейс Груп Холд“ няма да разпределя дивидент през тази година
22.05.2019
„Монбат“ разпределя 4 млн. лв. под формата на дивидент
21.05.2019
„Захарни заводи“ ще предложи дивидент от 0,01345 лв.
21.05.2019
„Стара планина холд“ разпределя дивидент по 0,242 лв. на акция
16.05.2019
„Корадо-България“ гласува разпределянето на дивидент по 0,29 лв. на акция
15.05.2019
„Лавена“ ще зарадва акционерите си с дивидент от 0,03 лв. на акция
16.04.2019
„Българска роза“ увеличава дивидента си с 6,6% до 0,08 лв.
09.04.2019
Акционерите на „Петрол“ гласуваха за намаляване на капитала с близо 82 млн. лв.
22.02.2019
Акционерите на „Петрол“ ще гласуват намаляване на капитала на извънредно ОС
11.01.2019
„Петрол“ АД намалява капитала си 4 пъти на извънредно Общо събрание
04.10.2018
„Доверие Обединен Холдинг“ гласува промяна в устава си на извънредно общо събрание
24.07.2018
Даниела Петкова: Сделката за ЧЕЗ е пример за пазарна манипулация
01.03.2018
Данни за лихвените нива и брутния външен дълг ще са във фокуса на седмицата
26.06.2017
Инфлацията и 15 общи събрания ще са във фокуса през седмицата
12.06.2017
Лихвена статистика и пътувания в чужбина ще са във фокуса на седмицата
29.05.2017
ЕМКА гласува дивидент от 0,0526 лв. на акция
22.05.2017
ПИБ включва печалбата за 2017 г. в базовия собствен капитал от първи ред
24.04.2017
КФН забрани на ЧЕЗ Електро да гласува точките от дневния ред на събранието си
22.03.2017