Новини за Южен газов коридор
Трансадриатическият газопровод ще започне работа най-късно до края на 2020 г.
18.02.2020
Азербайджански газ ще достигне границите на Европа до няколко дни
28.11.2019
Газ от Туркменистан и Ирак може да стига до Европа по
02.05.2019
Борисов: След 2020 г. азербайджанският природен газ ще носи до 30% от потреблението ни
14.03.2019
Т. Петкова: До 2039 г. България ще си възвърне инвестициите от „Турски поток“
05.03.2019
SOCAR: България е най-привлекателният балкански пазар за нас
28.02.2019
Т. Петкова: Южният газов коридор има голямо значение за диверсификацията в ЕС
20.02.2019
Трансадриатическият газопровод ще бъде готов през 2020 г.
07.11.2018
Визитата на Меркел в Южен Кавказ бе сигнал за изграждането на Южен коридор
27.08.2018
Меркел дава нов тласък на проекта за Южен газов коридор
22.08.2018
Италия потвърди ангажимента си за TAP пред Азербайджан
18.07.2018
ЕБВР дава заем от 500 млн. долара за Трансадриатическия газопровод
04.07.2018
Азербайджан официално откри Южния газов коридор
29.05.2018
Азербайджан пуска Южния газов коридор до Европа
28.05.2018
Азербайджанската Socar потвърди интереса си към газопреносната мрежа на България
03.04.2018
Азербайджанската Socar проявява интерес към газопреносната мрежа на България
15.01.2018
Възможно ли е Турски поток да блокира южните потоци на газ през България?
15.11.2017
Радев е подкрепил изграждането на Южния газов коридор
13.10.2017
Италиански съд спря строителството на TAP заради маслинени дървета
10.04.2017
IGB - едно от важните звена в идеята за Южен газов коридор
23.02.2017
САЩ продължават да подкрепят проекта за Южен газов коридор
22.02.2017
Притеснителните планове на
15.02.2017
Газовите потоци, които заобиколиха България
26.12.2016
Азиатската банка за развитие подкрепя реализацията на Южния газов коридор
08.12.2016