Новини за Централен депозитар
Бизнесът отново се обяви против законопроекта за „спящите акции“
08.06.2020
„Денят за акции“ очаква инвеститорите на 25 юни
01.06.2020
Финансовото министерство с нов опит да събуди търговията със „спящи акции“
14.05.2020
КФН иска да подобри регулаторната и надзорната си дейност
25.10.2019
Промените в Закона за пазарите на финансови инструменти минаха на първо четене
26.09.2019
Кабинетът одобри промени в Закона за пазарите на финансови инструменти
21.08.2019
Васил Големански: Стратегическа цел на ЦД е изграждането на клирингова система
22.07.2019
БФБ и Централният депозитар организират пето издание на „Деня за акции“
30.04.2019
Големански: Три са вариантите пред хората с бонови книжки
18.02.2019
Централен депозитар премахва таксите за притежателите на „спящи“ акции
14.02.2019
В. Големански: Проблемите с боновете от масовата приватизация може да се решат
21.01.2019
Проф. Вучева: Само приватизационните фондове спечелиха от масовата приватизация
21.01.2019
Централен депозитар получи лиценз да осъществява дейност в държавите членки на ЕС
19.09.2018
12.07.2018
Експерт от МФ сменя Иван Такев като член на СД на Централен депозитар
07.06.2018
Правим справка за собствеността на акции вече и с електронен подпис
21.03.2018
Централен депозитар създаде електронна платформа за провеждане на общи събрания
15.02.2018
Централният депозитар вече извършва сетълмент на сделки с ДЦК
12.02.2018
Само Централен депозитар издава и поддържа ISIN кодовете в България, предупреди БФБ
11.01.2018
Централен депозитар ще прави справка за собствеността на акции с ЕГН и ПИК от НАП
10.01.2018
Две трети от компаниите в SOFIX изпращат 2017 г. с по-малко акционери
03.01.2018
В. Големански: Втората фаза на проекта за ДЦК ще приключи до края на ноември
02.11.2017
Централен депозитар ще прави ежедневна статистика за свободно търгуемите акции
11.05.2017