Новини за София Комерс – Заложни къщи АД
Акционерите на София Комерс - ЗК ще гласуват дивидент за втората половина на 2019 г.
13.08.2020
София Комерс-Заложни къщи увеличава печалбата за 2019 г. до 1,46 млн. лева
03.08.2020
„София Комерс Заложни Къщи” ще изкупи обратно 71 204 акции през юли 2020 г.
07.07.2020
Промени в акционерния състав на София Комерс - Заложни къщи
21.11.2016