Новини за Петър Джелепов
Депутатите одобриха Владимир Савов за заместник-председател на КФН
23.07.2020
Владимир Савов е предложен за зам.-председател на КФН
08.07.2020