Новини за Оценка на въздействие върху околната среда ОВОС
Може ли ЕК да откаже лиценз за строителството на АЕЦ
09.07.2020
ВАС отхвърли жалби срещу ОВОС относно АЕЦ „Козлодуй“
03.04.2019