Новини за Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива
М. Трифонова: Ако ЕС приеме ядрената енергия, преходът ще се оскъпи с близо 50%
06.02.2020