Новини за Николай Михайлов
Мажоритарният акционер на Трейс Груп Холд ще отпише дружеството от БФБ
14.07.2020
Отговорното управление на отпадъците от текстил има нужда от субсидии
10.03.2020
КФН е задължила Трейс да не разпределя печалбата
21.06.2017