Новини за Комисия за финансов надзор
Два български застрахователя разширяват дейността си в Гърция и Испания
18.09.2020
Владимир Савов е предложен за зам.-председател на КФН
08.07.2020
Кога е моментът за покупка на договорен фонд?
27.04.2020
КФН иска от „Тексим Банк“ информация относно проспекта за публично предлагане
20.02.2020
КФН иска да подобри регулаторната и надзорната си дейност
25.10.2019
КФН вписа увеличението на капитала на „Фаворит Холд“
04.09.2019
КФН вписа увеличението на капитала на
30.08.2019
КФН не издаде окончателна забрана за търговото предложение към „Арома Риъл Естейт”
28.08.2019
КФН издаде временна забрана за търговото предложение към „Свинекомплекс Николово“
23.08.2019
КФН не забрани  на „Тремо Мениджмънт“ да придобие 51% от УД „Тренд Асет Мениджмънт”
20.08.2019
КФН потвърди проспекта на „Български фонд за дялово инвестиране” АД
16.08.2019
КФН иска информация от „235 Холдингс“ за проспект за публично предлагане на акции
14.08.2019
КФН потвърди проспекта за емисия облигации на
09.08.2019
КФН потвърди проспект за емисия от 10 млн. акции на „Порт флот - Бургас
07.08.2019
КФН: В проспекта на „Биодит“ не са осигурени интересите на инвеститорите
06.08.2019
Импетус Капитал регистрира първия алтернативен инвестиционен фонд в КФН
26.07.2019
КФН вписа „Грийн Таун Проджектс” в регистъра на публичните дружества
26.07.2019
КФН одобри проспекта за увеличение на капитала на „Супер Боровец пропърти фонд” АДСИЦ
24.07.2019
КФН издаде временна забрана за търговото на „Синергон Холдинг“ към „Светлина
17.07.2019
КФН потвърди проспекта за увеличение на капитала на „Софарма имоти” АДСИЦ
12.07.2019
КФН потвърди проспекта за увеличение на капитала на „Кепитъл Мениджмънт“
10.07.2019
КФН е изискал допълнителна информация от
05.07.2019
КФН одобри нов член на УС на Фонда за компенсиране на инвеститорите
03.07.2019
КФН предаде заключенията от проверката на „Еврохолд“ на прокуратурата и ДАНС
26.06.2019
КФН вписа емисията от увеличението на капитала на „Холдинг Център“ АД
26.06.2019
КФН и НАП сключиха споразумение за сътрудничество
17.06.2019
 „Алмагест“ излиза на борсата
14.06.2019
КФН потвърди проспекта за първично публично предлагане на
12.06.2019
КФН потвърди проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на
07.06.2019
КФН вписа увеличението на капитала на
05.06.2019