Новини за Инвестиционни посредници
Очакванията за дейността на банките се влошават
14.06.2020
„Денят за акции“ очаква инвеститорите на 25 юни
01.06.2020
Европейски стандарт ще защитава инвеститорите в колективни инвестиционни схеми
09.10.2019
Промените в Закона за банковата несъстоятелност влизат в парламента
20.02.2019
Как инвестиционните мениджъри управляват парите ни?
07.08.2018
Централният депозитар вече извършва сетълмент на сделки с ДЦК
12.02.2018
ЕЦБ ще осъществява надзора над инвестиционните посредници от системно значение
20.12.2017
Нерегламентираните финансови услуги да бъдат инкриминирани, съветва експерт
30.11.2017
Срокът за въвеждане на промени в търговията с ценни книжа е кратък, обяви експерт
23.08.2017
Агенти ще предлагат инвестиции в акции от името на посредниците
11.08.2017
КФН предупреди за 69 дружества без лиценз за инвестиционна дейност
29.06.2017
Инвестиционните посредници се подготвят за евродирективата MiFID II
28.06.2017
Фондът за компенсиране на инвеститорите намалява наполовина размера на вноските
25.05.2017
Фондът за компенсиране на инвеститорите е с нов правилник
07.05.2017
18 инвестиционни посредника ще участват в
13.03.2017
КФН ще контролира инвестиционните посредници с тайни клиенти
23.02.2017
КФН предупреди за 52 дружества без лиценз за инвестиционна дейност
21.11.2016
БФБ-София с над 50% годишен ръст на оборота през юли
04.08.2016