Новини за Браво Пропърти Фонд АДСИЦ
„Браво Пропърти“ е загубило наемател, но веднага го е заменило с нов
08.07.2020
Браво Пропърти фонд АДСИЦ започва да изплаща дивидента си от 21 април
20.04.2020
А. Рабаджийски: Като маркет-мейкър ще работим Браво Пропърти да е ликвидна
10.05.2019
Асен Лисев: Очакваме дивидентна доходност за Браво Пропърти от 9,3-9,6%
08.03.2019
„Браво Пропърти Фонд” АДСИЦ придобива нова офис сграда за 60 млн. лева
18.02.2019