Новини за БНБ
Управителят на БНБ: България ще приеме еврото през 2023-2024 г.
01.10.2020
Печалбата на банките за осем месеца спадна с над 43% на годишна база
30.09.2020
БНБ: Съвместни екипи с ЕЦБ ще са отговорни за значимите банки
30.09.2020
БНБ определи антицикличния буфер на ниво до 0,5% от 1 октомври
29.09.2020
Банкнотата от 2 лева излиза от паричното обращение догодина
29.09.2020
Външният дълг на България се увеличи с 1,7% през юли
28.09.2020
Външният дълг и преките инвестиции ще са на фокус през седмицата
28.09.2020
Годишният процент на разходите на заемите намаля на месечна и годишна база през август
25.09.2020
Лихвите по депозитите поеха надолу през август
25.09.2020
Паричното предлагане в България нараства с 9,1% през август
23.09.2020
Паричната и лихвената статистика ще са на фокус през седмицата
21.09.2020
За седем месеца инвестициите у нас се увеличиха с 54% на годишна база
18.09.2020
Дефицитът на търговското ни салдо през юли се сви над 21 пъти за година
18.09.2020
Калин Христов ще бъде представителят на БНБ в Единния съвет за преструктуриране
18.09.2020
Платежният баланс и преките инвестиции ще са на фокус през седмицата
14.09.2020
ЕЦБ поставя под пряк надзор пет български банки
11.09.2020
Платежните сметки в България са с близо 2 млн. по-малко от 2015 г.
11.09.2020
БНБ ще спазва приети насоки от Европейския банков орган
10.09.2020
Общото застраховане се сви с 83 млн. лв. в края на юни на тримесечна база
09.09.2020
Дейността на застрахователните дружества ще е на фокус през седмицата
07.09.2020
БНБ: Нямаме правомощия да регулираме таксите при теглене на пари от банкомат
04.09.2020
Виктор Йоцов: Дълговото бреме ще нараства, може да има проблем с инфлацията
03.09.2020
БНБ: Свиването на икономиката тази година може да достигне 13,1%
02.09.2020
Печалбата на банките през седемте месеца спадна с 43% на годишна база
31.08.2020
БВП и производителността на труда ще са на фокус през седмицата
31.08.2020
За шест месеца външният дълг се увеличи с 32,5 млн. евро
28.08.2020
Годишният процент на разходите на заемите в евро се повиши през юли
27.08.2020
Лихвите по депозитите през юли намаляват на годишна, но растат на месечна база
27.08.2020
Паричното предлагане сви растежа си през юли до 8,7% за година
25.08.2020
Законови промени изравняват заплатите на мъжете и жените в банковия сектор
24.08.2020