Комуникационните кампании на А1 спечелиха 6 отличия на PR Приз 2022

Три първи места и по едно на втора и трета позиция, както и специален приз от Комисията по професионална етика получиха проектите на А1

Препоръчан материал от партньор на investor.bg

Комуникационните кампании на А1 спечелиха 6 отличия на PR Приз 2022

Снимка: А1

Коментари