Над 60% от световното търсене на злато е за бижута и инвестиции

Към септември 2020 г. общото глобално търсене на злато възлиза на 5,29 млн. кг

Над 60% от световното търсене на злато е за бижута и инвестиции

Снимка: Bloomberg LP

Коментари