Академичното spin-off предприемачество – Международен форум по проекта SCHOLARNET

Необходимостта от развиване на предприемачество в университетите е приоритет

Препоръчан материал от партньор на investor.bg

Академичното spin-off предприемачество – Международен форум по проекта SCHOLARNET

Снимка: СУ "Св. Климент Охридски"

Коментари