Ralph Lauren започна преструктуриране след тежко тримесечие

Компанията се опитва да избегне злочестата съдба на част от конкурентите си

Ralph Lauren започна преструктуриране след тежко тримесечие

Снимка: Krisztian Bocsi/Bloomberg

Коментари