Пазари

Валутни котировки

Валутни курсове на историческото движение на цената на ключови валутни двойки. Актуална валутна информация за курса лев – долар, лев – евро, лев – паунд, лев – франк и други.
  • USD/BGN 1.6672/58
  • EUR/CHF 1.08795/07
  • EUR/GBP 0.85885/95
  • EUR/JPY 128.364/79
  • EUR/USD 1.17295/03
  • GBP/CHF 1.26664/85
  • GBP/USD 1.36563/75
  • USD/CAD 1.28286/01
  • USD/CHF 0.92747/76
  • USD/JPY 109.434/44