Пазари

Валутни котировки

Валутни курсове на историческото движение на цената на ключови валутни двойки. Актуална валутна информация за курса лев – долар, лев – евро, лев – паунд, лев – франк и други.
  • USD/BGN 1.73217/26
  • EUR/CHF 1.03924/39
  • EUR/GBP 0.85299/32
  • EUR/JPY 127.574/59
  • EUR/USD 1.12894/02
  • GBP/CHF 1.21827/49
  • GBP/USD 1.32343/56
  • USD/CAD 1.28244/61
  • USD/CHF 0.92052/62
  • USD/JPY 113.002/11