Пазари

Валутни котировки

Валутни курсове на историческото движение на цената на ключови валутни двойки. Актуална валутна информация за курса лев – долар, лев – евро, лев – паунд, лев – франк и други.
  • USD/BGN 1.65805/42
  • EUR/CHF 1.07448/64
  • EUR/GBP 0.90399/09
  • EUR/JPY 126.146/59
  • EUR/USD 1.17943/95
  • GBP/CHF 1.18849/73
  • GBP/USD 1.30462/72
  • USD/CAD 1.32334/47
  • USD/CHF 0.91098/11
  • USD/JPY 106.955/62