Цените на суровините и енергията раздуват разходите на "Стара планина холд"

Приходите и печалбата на дружеството продължават да растат въпреки натиска на разходите

Цените на суровините и енергията раздуват разходите на "Стара планина холд"

Снимка: Pixabay

(SPH / CENHL)
Коментари