Техническият университет открива филиал в Стара Загора с фокус енергетика*

Съвместен проект за обучение по топлоенергетика ще се реализира по инициатива на ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“

Техническият университет открива филиал в Стара Загора с фокус енергетика*

ТЕЦ "Марица Изток" 2. Снимка: ТЕЦ "Марица Изток" 2

Коментари