ЕК е одобрила сделката на BMW, Daimler и BP за ChargeNow

Според Брюксел придобиването няма да предизвика опасения за конкуренцията поради ограниченото въздействие, което би имало върху пазар

ЕК е одобрила сделката на BMW, Daimler и BP за ChargeNow

Снимка: Bloomberg Creative Photos

Коментари