Orange продава 50% от звеното си за оптични мрежи на група инвеститори за 2,7 млрд. евро

Компанията запазва кол опция, която ще ѝ позволи да си възвърне контрола върху оператора и да го консолидира в бъдеще

Orange продава 50% от звеното си за оптични мрежи на група инвеститори за 2,7 млрд. евро

Снимка: Balint Porneczi/Bloomberg

Коментари