Дебатът за евросредствата по мярка 4.2 на ПРСР започна в Пловдив

Дебатът за евросредствата по мярка 4.2 на ПРСР започна в Пловдив

12.09.2017 15:26

В Пловдив стартира дебат за перспективите пред хранително-вкусовия сектор във връзка с предстоящия прием по мярка 4.2 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), организиран от ОББ и СИБАНК, СИБОЛА и Проактив и със специалното участие на Министерството на земеделието и храните и на Държавен фонд “Земеделие”.

Дебатът вчера премина при огромен интерес от страна на преработвателите от пловдивския регион. Участие в дебата взеха кметът на Пловдив Иван Тотев, министърът на земеделието Румен Порожанов, зам.-изпълнителният директор на ДФ “Земеделие” Атидже Алиева-Вели и Франк Янсен, член на УС на ОББ и Сибанк, директор МСП и корпоративно банкиране.

Приемът по мярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" ще започне на 20 октомври и ще продължи три месеца, съобщи министър Порожанов.

Днес ще се състои дебатът в Стара Загора, като до края на седмица предстоят и в други градове на страната.

Мярка 4.2 дава възможност за повишаване  на производителността, внедряване на иновации и създаване на предпоставка за енергийна ефективност.

Основните акценти в дебатите са:
-  Възможности и предизвикателства в преработвателния сектор;
-  Финансиране по ПРСР 4.2;
-  Практически съвети за успешно кандидатстване по мярката.

Имиджова публикация
Рубрики
Kъм пълната версия