Дебатът за евросредствата по мярка 4.2 на ПРСР започна в Пловдив

Приемът по мярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" ще започне на 20 октомври и ще продължи три месеца

Дебатът за евросредствата по мярка 4.2 на ПРСР започна в Пловдив
Коментари