Производствената активност във Великобритания намалява с най-бавния темп от март

Производителите очакват стабилен растеж на вътрешните поръчки и по-бавен спад на поръчките за износ

Производствената активност във Великобритания намалява с най-бавния темп от март

Снимка: Balint Porneczi/Bloomberg

Коментари