Продажбите на дребно в САЩ се повишиха с повече от очакваното през септември

Прогнозите за растеж за тримесечието юли-септември достигат 35,2% на годишна база

Продажбите на дребно в САЩ се повишиха с повече от очакваното през септември

Снимка: Jayme Gershen/Bloomberg

Коментари