Потребителският климат в Германия се влошава от страх за повторна блокада

Очакванията са потребителското доверие в Германия да се понижи до 3,1 пункта през ноември

Потребителският климат в Германия се влошава от страх за повторна блокада

Снимка: Jacobia Dahm/Bloomberg

Коментари