Политическата несигурност може да повлияе на рисковата премия на облигациите ни

До два месеца ще разберем дали инфлациoнният тренд e реална заплаха на пазарите, посочи Мартин Търпанов, ръководител на отдел "Дългови инструменти" в DeltaStock

Още по темата
Коментари