Над два пъти нарастват чуждестранните инвестиции на облигационните пазари в Азия

Покупките на азиатски държавен и корпоративен дълг от страна на чуждестранни играчи нарастват до над 1 млрд. долара през септември

Над два пъти нарастват чуждестранните инвестиции на облигационните пазари в Азия

Снимка: Yuriko Nakao/Bloomberg

Коментари