Индустриалното производство в САЩ с първи спад от пет месеца

Производството остава със 7,1% под нивото си от февруари преди пандемията

Индустриалното производство в САЩ с първи спад от пет месеца

Снимка: Waldo Swiegers/Bloomberg

Коментари