Британските фабрични поръчки се понижават с по-бързи темпове през ноември

Обемът на продукцията е намалял в девет от 17 подсектора

Британските фабрични поръчки се понижават с по-бързи темпове през ноември

Снимка: Bloomberg

Коментари