Велдер груп стана собственик на 100% от зала „Универсиада”

Компанията придоби 50-те процента от капитала на „Универсиада” АД, които все още не притежаваше, за 9,5 млн. лв.

Коментари