Засилващата се конкуренция препъна растежа на Алкомет

Продажбите се увеличават с 15%, но разходите за материали имат изпреварващ ръст от 19,4%, печалбата спада с 41%

Засилващата се конкуренция препъна растежа на Алкомет

Автоматична линия за рязане на профили. Снимка: дружеството

(6AM / ALUM)
Коментари