Започва процедурата по увеличение на капитала на "Риъл Булленд"

Дружеството ще предложи 5 007 422 броя нови акции, увеличението ще се счита за успешно при записани и платени най-малко 1 млн. акции

Започва процедурата по увеличение на капитала на "Риъл Булленд"

Снимка: Pixabay

(RBL / RBL)
Коментари