"Захарни заводи" предсрочно погасява емисията си конвертируеми облигации

Заради възможността за конвертиране на книжата в акции дружеството е решило да предприеме увеличение на капитала под условие

"Захарни заводи" предсрочно погасява емисията си конвертируеми облигации

Снимка: Захарви заводи АД

(3Z9N / 3Z9N) (ZHZA / ZAHZA)
Коментари