Валутни загуби за 5,4 млн. лв. "изяждат" печалбата на „Софарма“

Консолидирано тя намалява с 30% на годишна база до 10,8 млн. лв. за първото тримесечие на 2020 г.

Валутни загуби за 5,4 млн. лв. "изяждат" печалбата на „Софарма“

Аптека SOpharmacy.  Снимка: Софарма Трейдинг

Коментари