Търговията с варантите на "Софарма" започва на 25 януари

Крайната дата за търговия с инструментите е 9 януари 2025 г.

Търговията с варантите на "Софарма" започва на 25 януари

Снимка: Pixabay

Коментари