Търговията на БФБ приключи разнопосочно

Оборотът на регулиран пазар възлезе на 904,2 хил. лева

Търговията на БФБ приключи разнопосочно

Снимка: Архив, Олег Попов, Investor Media Group

Коментари