"Телелинк БСГ" без допълнителен дивидент след шестмесечния от 0,82 лв.

Вече бяха изплатени 9,6 млн. лв. от печалбата за 2021 г., като останалите 2,7 млн. лв. ще отидат в неразпределена печалба и фонд резервен

"Телелинк БСГ" без допълнителен дивидент след шестмесечния от 0,82 лв.
(TBS / TBS)
Коментари