Съобщение за продажба на дялови участия и акции

Офертите следва да бъдат изпратени до 13.10.2021 г. на следния електронен адрес на ликвидатора на „Булвеста Холдинг“ АД – в ликвидация: zahari.naumov@naumov.bg

Препоръчан материал от партньор на investor.bg

Съобщение за продажба на дялови участия и акции
Коментари