"Св. Св. Константин и Елена Холдинг" увеличи капитала на дъщерно дружество

"Тиона" ООД е с предмет на дейност селски туризъм и балнеологична дейност

"Св. Св. Константин и Елена Холдинг" увеличи капитала на дъщерно дружество

Снимка: stconstantine.bg

(SKEH / SKELN)
Коментари