"Спиди" намалява дивидента до 4 лева на акция

Дружеството ще разпредели на акционерите 72% от печалбата за 2021 г.

"Спиди" намалява дивидента до 4 лева на акция

Снимка: Спиди АД

(SPDY / 0SP)
Коментари