SOFIX удари поредно дъно за 2018 г.

Близо 82% от оборота беше формиран от 45 сделки с акциите на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ на обща стойност 356,2 хил. лв.

SOFIX удари поредно дъно за 2018 г.

Снимка: Олег Попов, Investor Media Group

 

Коментари