SOFIX изтри още над 1% и вече е малко над 630 пункта

Значителна част от оборота на БФБ се формира от сделки с акции на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ

SOFIX изтри още над 1% и вече е малко над 630 пункта

Снимка: Jasper Juinen/Bloomberg

Коментари