София Комерс-Заложни къщи увеличава печалбата за 2019 г. до 1,46 млн. лева

Дружеството е изкупило през юли 70 615 свое акции

София Комерс-Заложни къщи увеличава печалбата за 2019 г. до 1,46 млн. лева

Снимка: Pixabay

Коментари