"София Комерс – ЗК" с 2% спад на нетната печалба за второто тримесечие

За цялото полугодие консолидираният резултат се увеличава с 8% до 895 хил. лв.

"София Комерс – ЗК" с 2% спад на нетната печалба за второто тримесечие
(6SOA / SOFCOM2) (6SOP / 6SOP)
Коментари