"Софарма Трейдинг" с 15% ръст на печалбата преди данъци към края на октомври

Приходите на дружеството също нарастват на годишна база, но на месечна записват 3% спад

"Софарма Трейдинг" с 15% ръст на печалбата преди данъци към края на октомври

Снимка: Pixabay

(SO5 / SFTRD)
Коментари