"Софарма Трейдинг" отчете 16% ръст на печалбата преди данъци за 2020 г.

Акумулираните приходи за 2020 г. достигат близо 879 млн. лв.

"Софарма Трейдинг" отчете 16% ръст на печалбата преди данъци за 2020 г.

Снимка: Pixabay

(SFT / SFTRD)
Коментари